רחוב גרינבוים 18 , ת"ד 798 הוד הכרמל , חיפה, 3498799.
טלפונים : 04-8348871, 04-8253708
DSC@danya-sport.co.il